RODO W EBIZNESIE

Ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) obowiązuje od maja 2018r jednak analizy wskazują, że tylko niewielka część polskich przedsiębiorców spełnia standardy wyznaczone przez ten akt prawny. Kwestia ochrony danych i ich prawidłowego przetwarzania jest szczególnie ważna dla firm technologicznych, w tym podmiotów zarządzających portalami lub tworzących aplikacje internetowe.

Jesteśmy gotowi do wdrożenia RODO w Twojej firmie. Pierwszym etapem wdrożenia jest audyt identyfikujący obszary przetwarzania danych w przedsiębiorstwie.  Wdrożenie obejmuje stworzenie indywidualnej dokumentacji gwarantującej zgodność z przepisami prawa: analizę ryzyka, ewentualną ocenę skutków (DPIA), stworzenie rejestru czynności przetwarzania, rejestru incydentów, wszystkich niezbędnych polityk, regulaminów, umów przetwarzania, formularzy zgód i innych dokumentów roboczych. Jesteśmy gotowi do stałego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów RODO, szkoleń dla pracowników oraz do zabezpieczenia Inspektora Ochrony Danych tam, gdzie jest on niezbędny.

Z uwagi na indywidualne podejście i mnogość możliwych rozwiązań, każdy model współpracy negocjowany jest w odniesieniu do konkretnego przypadku, a cena naszych usług zależy od złożoności projektu.

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Nikomu ich nie przekażemy i usuniemy niezwłocznie po zakończeniu konwersacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit a rozporządzenia RODO. Administratorem danych jest Grupa Kapitałowa Północ Sp. z o.o.

Regulamin