Blog

Regulamin sklepu internetowego.

Każdy kto prowadzi działalność komercyjną w internecie, powinien stworzyć i udostępnić swoim klientom regulamin świadczonych usług. Ta zasada dotyczy zarówno właścicieli sklepów internetowych, jak i innych portali oferujących usługi w sieci.

RODO: jakie kary przewiduje unijne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych.

Unijne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych od momentu wejścia w życie budzi wiele kontrowersji. Większość z nich dotyczy kar, jakie mogą zostać nałożone na przedsiębiorców naruszających przepisy rozporządzenia.