Regulamin sklepu internetowego.

Regulamin sklepu internetowego.

Każdy kto prowadzi działalność komercyjną w internecie, powinien stworzyć i udostępnić swoim klientom regulamin świadczonych usług. Ta zasada dotyczy zarówno właścicieli sklepów internetowych, jak i innych portali oferujących usługi w sieci.

Coraz większa świadomość prawna tak przedsiębiorców, jak i konsumentów sprawia, że większość stron komercyjnych posiada swój regulamin. Niestety, częstą praktyką jest kopiowanie regulaminów z innych serwisów, czasem nawet bez nanoszenia większych zmian. Nie trzeba dodawać, że praktyka ta może sprowadzić na przedsiębiorcę spore kłopoty. A co powinien zawierać dobry regulamin strony internetowej?

Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

To punt wyjścia do stworzenia dobrego i skutecznego regulaminu (skutecznego, czyli chroniącego przedsiębiorcę i szanującego prawa konsumenta). W przypadku sklepu określenie rodzaju i zakresu usług nie będzie problemem, ale właściciele skomplikowanych serwisów usługowych muszą poświęcić wiele uwagi, aby poprawnie zidentyfikować i opisać swoją działalność.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

Prawidłowe określenie warunków świadczonych usług to najważniejsza część regulaminu. W końcu wszystkie ewentualne spory z klientami, reklamacje i zapytania będą miały swój punkt wyjścia w tym fragmencie regulaminu. Jasny i precyzyjny opis warunków świadczenia usług ma też znaczenie marketingowe. Oczywiście, można się spierać, jak wiele osób czyta regulaminy, ale są tacy, którzy to robią i lepiej, żeby ta lektura nie zniechęciła ich do skorzystania z usług danej firmy. Dodatkowo, w tym punkcie należy zawrzeć wymogi techniczne konieczne do skorzystania z usługi oraz zakazy związane z udostępnianiem treści bezprawnych.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Ten fragment dotyczy procedury zawierania i rozwiązywania umów. Ważne, aby opisana procedura była jasna i czytelna. Regulamin nie może utrudniać rozwiązywania umów ze strony konsumenta, dlatego ważne jest, aby zastosowane reguły były zgodne z wytycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Tryb postępowania reklamacyjnego.

Nikt nie lubi reklamacji. Nie lubią ich przedsiębiorcy, dla których reklamacje oznaczają stratę pieniędzy. Nie lubią ich klienci, bo zwykle wiążą się z rozczarowaniem i stratą czasu.  Obecnie na rynku standardem jest wprowadzanie zasad postępowania reklamacyjnego na warunkach korzystniejszych niż te przewidziane przepisami prawa. Wiele serwisów czyni z takiej praktyki ważny element swojego komunikatu skierowanego do klientów.

A co z RODO i ochroną danych osobowych?

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie zobowiązuje przedsiębiorców do zawieranie w regulaminach postanowień dotyczących danych osobowych, ale rozporządzenie RODO formułuje zasadę ochrony danych osobowych na poziomie projektowania (privacy by design). Tym samym warto uwzględnić ogólne zasady  ochrony danych w fazie projektowania usługi, co znajdzie swoje odbicie w tej części regulaminu, która reguluje warunki świadczenia usług czy tryb zawierania umów (choćby poprzez określenie danych, które uznamy za niezbędne do zawarcia umowy z klientem). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zasady ochrony danych osobowych były integralną częścią regulaminu naszego serwisu.

Chcesz zapytać o coś związanego z regulaminami lub innymi prawnymi aspektami prowadzenia działalności w internecie? Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *